Kære spillere og forældre til spillere i BUI-bordtennis

For mere end 3 måneder siden satte coronasituationen vores sport på en pause af uvis varighed. Vi ved, at I sikkert alle har savnet at være i gang med bord, bat og bolde i Broagerhallen.

Her i juni er der efterhånden blevet lempet på restriktionerne, så bordtennis og andre indendørs idrætsgrene bliver mulige. Dog gælder der særlige retningslinjer, som Bordtennis Danmark har udsendt til klubberne. Det er ret omfattende, som I kan læse her. Klubbens bestyrelse arbejder nu på at finde ud af, hvordan retningslinjerne kan føres ud i livet i Broager, så det vil være trygt at komme til bordtennis.

Broagerhallen er lukket i juli på grund af sommerferie. Herefter vil der – hvis alt er på plads - være opstart mandag d. 17. august, hvor Christina Johannsen står for ungdomstræningen fra kl. 18.30 – 20.00. Herefter tager seniorspillerne over resten af aftenen.

I den kommende sæson skal vi igen spille i Hal 1 om mandagen, mens vi råder over Broager-salen tirsdag og onsdag.

I den sæson, der nu er slut, har der været en stor tilstrømning af især ungdomsspillere. Vores 12 borde har været i brug hver eneste mandag, og det har været nødvendigt at spille double i meget af tiden. Derfor har vi benyttet ventetiden under corona til at anskaffe to splinternye borde:-). Tak til Per og Wieslaw for at samle dem, så de nu er klar til den nye sæson. Derudover arbejder vi på at skaffe midler til endnu flere borde og bander, så vores sport kan udøves under så gode forhold som muligt.

I bestyrelsen følger vi Bordtennis Danmarks retningslinjer nøje. De kan blive ændret henover sommeren, enten til den ene eller den anden side. I hører derfor nærmere fra os i begyndelsen af august.

Indtil da ønsker vi jer en rigtig god sommer. Vi håber, at det bliver et gensyn med alle, når vi igen kan mødes omkring bordtennisbordene.

På bestyrelsens vegne

Bent Nielsen, formand

Sæt kryds i kalenderen mandag d. 24. februar kl. 20.00.

Generalforsamlingen afholdes i Broager Hallen.

Dagsorden klik her.

Beretning klik her.

Referat klik her.

Mogens havde arrangeret juleafslutnings double for seniorerne. Der blev trukket makker, og de 5 hold spillede alle mod alle i 3 sæt med diverse handicabs:

To nisser på bordet, ekstra gitter ved nettet, bruge den "forkerte" hånd, jumbo bold og spille med solbriller.

Vinderne blev Asta og Henning, som fik en velfortjent præmie.

Flere billeder fra afslutningen kan ses ved at klikke på billederne.

 

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 27. januar 2020

 

Tilstede: Jørgen Johannsen, Wieslaw Winiarski, Per Berthing og Bent Nielsen.

 

  1. Regionalt vækstteam:

 

Bent orienterede om møder i det sønderjyske vækstteam. Der har været afholdt i alt 3 møder, hvor fokus har været på at skabe medlemsfremgang, især i ungdomsafdelingerne. Teamets leder er Morten Nissen, som er formand for Haderslev. På linje med det sønderjyske er der vækstteams i de øvrige regioner, som er udpeget af Bordtennis Danmark (afløseren for Dansk Bordtennis Union, der nu er nedlagt).

Klik her for ref. d. 28.8.2019.

Klik her for ref. d. 9.10.2019.

 

Næste store begivenhed bliver en ungdomskonference (”Den røde tråd”) for ledere, trænere mm. Afholdes søndag d. 15. marts i Odense.

 

  1. Materialesituationen:

 

Vi mangler akut borde til ungdomsspillerne om mandagen. 3-4 borde ville gøre underværker. Med henblik herpå tager Jørgen kontakt til Broager Sparekasse. Måske kunne de overvære en mandag aften med ungdomstræning, hvor vi så spørger dem om de vil yde støtte til køb af borde eller andet materiel, f. eks. bander (har vi også for få af og deres tilstand er ikke god). Jørgen vil også tage kontakt til Sønderborg Kommune for at høre om mulighederne for materialetilskud, herunder fra midler målrettet dansk-tysk kulturelt samarbejde. Jørgen vil få Christina til at spørge, om vi evt. kan få lov at købe eller låne Humlehøj-skolens borde.

 

Selv om vi gerne skulle opnå økonomisk støtte fra sponsorer eller kommune, vil vi også bruge af klubbens formue.

 

Ikke alene mangler vi borde, men de er også i en dårlig fatning. Wieslaw vil sørge for bolte mm., hvilket kan hjælpe på situationen.

 

  1. Forberedelse af generalforsamling:

 

Afholdes mandag d. 24. februar kl. 20.00. Annonceres i lokalpressen i annonce, hvor også datoer for generalforsamling i BUI’s øvrige afdelinger offentliggøres.

 

Bent laver beretning. Per skal til revisionsmøde med BUI’s hovedkasserer.

 

  1. Evt.

 

Bent deltager i BUI’s HB-møde onsdag d. 29. januar. På dagsorden er drøftelse af, hvordan bankernes hvidvaskningsregler håndteres. Andre punkter er garantspisning og ringridning.

 

Ref. af Bent Nielsen. D. 28. januar 2020.

Mandag d. 16. december holdt 23 unge bordtennisspillere juleafslutning med fornem støtte fra deres forældre.

Klubben takkede de energiske trænere med en kurv til at forsøde julen.

Se flere billeder ved at klikke på et af billederne.